โปรตีนจากพืช ดียังไง (Plant pased protein) ประโยชน์ของโปรตีนจากพืช

โปรตีนจากพืช ดียังไง (Plant pased protein) ประโยชน์ของโปรตีนจากพืช           โปรตีนจากพืช ดียังไง ในปัจจุบันโปรตีนจากพืช (Plant-pased

โปรตีนจากพืช จะดีกว่ามั้ย ถ้าร่างกายได้รับโปรตีนคุณภาพ

โปรตีนจากพืช .. จะดีกว่ามั้ย ถ้าร่างกายได้รับโปรตีนคุณภาพ           โปรตีนจากพืช ดีอย่างไร ปัจจุบันสัดส่วนการบริโภคโปรตีนจากพืช เพื่อทดแทนการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโปรตีนสกัดจากพืชให้โปรตีนสูง ไม่มีไขมันและโคเลสเตอรอล