ตอบคำถาม ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน

ตอบคำถาม ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน

ตอบคำถาม ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน

Q : สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้วันละกี่ซอง ? (รับประทาน 3 ซองต่อวัน ได้หรือไม่)

A : แนะนำให้รับประทาน ฟิตต์ มีล ครั้งละ 1 ซอง เพื่อทดแทนมื้ออาหาร 1-2 มื้อต่อวัน โดยที่ยังรับประทานอาหารตามปกติได้อีก 1 มื้อ เพื่อให้ร่างกายยังคงไว้ซึ่งระบบย่อยอาหารที่เป็นปกติ

เนื่องจาก หากไม่รับประทานอาหารตามปกติเลยเป็นเวลานานๆ ระบบย่อยอาหารจะมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ร่างกายต้องมีการปรับตัวเมื่อกลับมารับประทานอาหารตามปกติอีกครั้ง

Q : สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ควบคู่กับ วีแกนโปรตีน ได้หรือไม่?

A : แนะนำให้รับประทานร่วมกัน เพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีนเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน โดยรับประทาน ฟิตต์ มีล เพื่อทดแทนมื้ออาหาร ทำให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่พอดีใน 1 มื้อ เมื่อรับประทานร่วมกับ วีแกนโปรตีน จะช่วยเสริมโปรตีนให้ครบถ้วนตามความต้องการในแต่ละมื้อ

เนื่องจากหลักการดูแลรูปร่างด้วยอาหาร นอกจากต้องควบคุมพลังงานต่อวันแล้ว ยังต้องพิจารณาปริมาณโปรตีนที่ได้รับต่อวันให้ครบถ้วนด้วย

Q : นอกเหนือจากผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่าง และควบคุมน้ำหนักแล้ว ใครสามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้บ้าง

A :

 • ผู้ที่ต้องการมื้ออาหารที่สะดวก สารอาหารครบ
 • ผู้ที่ต้องการลดการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์
 • ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ และผู้ที่ทานเจ
 • ผู้ที่ออกกำลังกาย และต้องการลดมวลไขมันในร่างกาย
 • ผู้ที่ต้องการการดูแลรูปร่าง และผิวพรรณ
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • มะเร็ง ข้อเสื่อม
 • ผู้ที่อยู่ระหว่างพักฟื้นร่างกาย
 • เด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป วัยเรียน และวัยรุ่น
 • ผู้ที่แพ้แลคโตสจากนม

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารไม่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้ แต่สามารถเพิ่มโอกาสในการดูแลสุขภาพได้

Q : สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล อย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้หรือไม่

A : เนื่องจาก ฟิตต์ มีล เป็นอาหารสูตรครบถ้วน จึงมีความปลอดภัย และสามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่กระทบต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา หรือโรคประจำตัว

ฟิตต์ มีล มีข้อห้ามข้อควรระวังอย่างไร ไม่แนะนำในกลุ่มคนใดบ้าง ?

ข้อห้าม ฟิตต์มีล

Q : เด็กสามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้หรือไม่?

A : เด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป สามารถรับประทานได้วันละ 1-2 ซอง (เด็กอายุ 6-8 ปี ยังไม่แนะนำ แต่หากมีความต้องการรับประทาน แนะนำไม่เกินวันละ 1 ซอง)

Q : ผู้ที่มีโรคประจำตัว สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้หรือไม่

A : เนื่องจาก ฟิตต์ มีล เป็นอาหารสูตรครบถ้วน ผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถรับประทานได้ โดยไม่กระทบต่อโรค หรือยา ทั้งนี้ ต้องพิจารณาการได้รับพลังงานและโปรตีนต่อวัน ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วย

การแนะนำ ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน สำหรับผู้ป่วย

ฟิตต์มีล ผู้ป่วยทานอย่างไร, ตอบคำถาม ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน

Q : ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้หรือไม่?

A : สามารถรับประทานได้ เนื่องจากปริมาณน้ำตาลใน ฟิตต์ มีล มีปริมาณน้อยกว่าอาหารทั่วไป และเป็นน้ำตาล GI ต่ำ จึงส่งผลกับระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าอาหารทั่วไป

ทั้งนี้ ต้องพิจารณาการได้รับพลังงานและโปรตีนต่อวัน ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วย

Q : ผู้ป่วยระหว่างพักฟื้น สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้วันละกี่ซอง?

A : ผู้ป่วยระยะพักฟื้น จะมีความต้องการสารอาหารที่ครบถ้วน และต้องการโปรตีนในปริมาณที่มากกว่าปกติ เพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกาย โดยต้องการปริมาณโปรตีนถึง 1.2 – 1.5 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการปริมาณโปรตีนของโรคประจำตัวแต่ละบุคคล ตามคำแนะนำของแพทย์

ผู้ป่วยระยะพักฟื้น สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ควบคู่กับ วีแกน โปรตีน เพื่อให้ได้รับสารอาหาร พลังงาน และโปรตีน ครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายได้ โดยรับประทาน ฟิตต์ มีล ควบคู่กับ วีแกนโปรตีน 1-2 มื้อ และให้ทานอาหารมื้อปกติอีก 1 มื้อ เพื่อให้ร่างกายยังคงไว้ซึ่งระบบย่อยอาหารที่เป็นปกติ และควรเสริมโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันด้วย

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารไม่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้ แต่สามารถเพิ่มโอกาสในการดูแลสุขภาพได้

Q : ผู้ป่วยโรคไต สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้หรือไม่
A : ผู้ป่วยโรคไต ถ้าได้รับประโปรตีนในปริมาณสูง จะมีสารจากการสลายโปรตีนคั่งอยู่ในเลือด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ ผู้ป่วยจึงต้องลดปริมาณการรับประทานโปรตีนลงเป็น 0.6 – 0.8 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
ทั้งนี้ผู้ป่วยยังจำเป็นต้องได้รับโปรตีนคุณภาพสูง และสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่ จึงสามารถแนะนำได้ในบางราย ดังนี้
ผู้ป่วยโรคไตระยะ 1-2 สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ทดแทนมื้ออาหารได้ 1-2 ซอง/วัน
ควบคู่กับการรับประทานอาหารตามปกติในมื้ออื่นๆ จะเป็นทางเลือกในการได้รับอาหารที่ย่อยง่าย สารอาหารครบถ้วน และมีคุณภาพสูงเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทั้งนี้ ต้องพิจารณาการได้รับพลังงาน และโปรตีนต่อวันให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วย
ผู้ป่วยโรคไตระยะ 3 ขึ้นไป
ผู้ป่วยจะมีการทำงานของไตลดลง ควรปรึกษานักโภชนาการ และแพทย์ผู้รักษาที่ทราบข้อมูลจำเพาะของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งจะสามารถแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆ ได้เหมาะสมที่สุด
ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน, ฟิตต์ มีล กิฟฟารีน

ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน Fitt Meal by Giffarine

สนใจ คลิ๊ก!!

ตอบคำถาม ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน

 

สามารถนำรหัสสมาชิก 48004219 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : WeLoveGiffarine
Email : mai-mee-jai@hotmail.com
โทร. 090-0491594
Line : @welove.giffarine

สมัครสมาชิก คลิ๊ก!