ตอบคำถาม ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน

ตอบคำถาม ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน

ตอบคำถาม ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน

Q : สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้วันละกี่ซอง ? (รับประทาน 3 ซองต่อวัน ได้หรือไม่)

A : แนะนำให้รับประทาน ฟิตต์ มีล ครั้งละ 1 ซอง เพื่อทดแทนมื้ออาหาร 1-2 มื้อต่อวัน โดยที่ยังรับประทานอาหารตามปกติได้อีก 1 มื้อ เพื่อให้ร่างกายยังคงไว้ซึ่งระบบย่อยอาหารที่เป็นปกติ

เนื่องจาก หากไม่รับประทานอาหารตามปกติเลยเป็นเวลานานๆ ระบบย่อยอาหารจะมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ร่างกายต้องมีการปรับตัวเมื่อกลับมารับประทานอาหารตามปกติอีกครั้ง

Q : สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ควบคู่กับ วีแกนโปรตีน ได้หรือไม่?

A : แนะนำให้รับประทานร่วมกัน เพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีนเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน โดยรับประทาน ฟิตต์ มีล เพื่อทดแทนมื้ออาหาร ทำให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่พอดีใน 1 มื้อ เมื่อรับประทานร่วมกับ วีแกนโปรตีน จะช่วยเสริมโปรตีนให้ครบถ้วนตามความต้องการในแต่ละมื้อ

เนื่องจากหลักการดูแลรูปร่างด้วยอาหาร นอกจากต้องควบคุมพลังงานต่อวันแล้ว ยังต้องพิจารณาปริมาณโปรตีนที่ได้รับต่อวันให้ครบถ้วนด้วย

Q : นอกเหนือจากผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่าง และควบคุมน้ำหนักแล้ว ใครสามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้บ้าง

A :

 • ผู้ที่ต้องการมื้ออาหารที่สะดวก สารอาหารครบ
 • ผู้ที่ต้องการลดการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์
 • ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ และผู้ที่ทานเจ
 • ผู้ที่ออกกำลังกาย และต้องการลดมวลไขมันในร่างกาย
 • ผู้ที่ต้องการการดูแลรูปร่าง และผิวพรรณ
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • มะเร็ง ข้อเสื่อม
 • ผู้ที่อยู่ระหว่างพักฟื้นร่างกาย
 • เด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป วัยเรียน และวัยรุ่น
 • ผู้ที่แพ้แลคโตสจากนม

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารไม่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้ แต่สามารถเพิ่มโอกาสในการดูแลสุขภาพได้

Q : สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล อย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้หรือไม่

A : เนื่องจาก ฟิตต์ มีล เป็นอาหารสูตรครบถ้วน จึงมีความปลอดภัย และสามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่กระทบต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา หรือโรคประจำตัว

ฟิตต์ มีล มีข้อห้ามข้อควรระวังอย่างไร ไม่แนะนำในกลุ่มคนใดบ้าง ?

ข้อห้าม ฟิตต์มีล

Q : เด็กสามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้หรือไม่?

A : เด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป สามารถรับประทานได้วันละ 1-2 ซอง (เด็กอายุ 6-8 ปี ยังไม่แนะนำ แต่หากมีความต้องการรับประทาน แนะนำไม่เกินวันละ 1 ซอง)

Q : ผู้ที่มีโรคประจำตัว สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้หรือไม่

A : เนื่องจาก ฟิตต์ มีล เป็นอาหารสูตรครบถ้วน ผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถรับประทานได้ โดยไม่กระทบต่อโรค หรือยา ทั้งนี้ ต้องพิจารณาการได้รับพลังงานและโปรตีนต่อวัน ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วย

การแนะนำ ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน สำหรับผู้ป่วย

ฟิตต์มีล ผู้ป่วยทานอย่างไร, ตอบคำถาม ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน

Q : ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้หรือไม่?

A : สามารถรับประทานได้ เนื่องจากปริมาณน้ำตาลใน ฟิตต์ มีล มีปริมาณน้อยกว่าอาหารทั่วไป และเป็นน้ำตาล GI ต่ำ จึงส่งผลกับระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าอาหารทั่วไป

ทั้งนี้ ต้องพิจารณาการได้รับพลังงานและโปรตีนต่อวัน ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วย

Q : ผู้ป่วยระหว่างพักฟื้น สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้วันละกี่ซอง?

A : ผู้ป่วยระยะพักฟื้น จะมีความต้องการสารอาหารที่ครบถ้วน และต้องการโปรตีนในปริมาณที่มากกว่าปกติ เพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกาย โดยต้องการปริมาณโปรตีนถึง 1.2 – 1.5 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการปริมาณโปรตีนของโรคประจำตัวแต่ละบุคคล ตามคำแนะนำของแพทย์

ผู้ป่วยระยะพักฟื้น สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ควบคู่กับ วีแกน โปรตีน เพื่อให้ได้รับสารอาหาร พลังงาน และโปรตีน ครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายได้ โดยรับประทาน ฟิตต์ มีล ควบคู่กับ วีแกนโปรตีน 1-2 มื้อ และให้ทานอาหารมื้อปกติอีก 1 มื้อ เพื่อให้ร่างกายยังคงไว้ซึ่งระบบย่อยอาหารที่เป็นปกติ และควรเสริมโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันด้วย

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารไม่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้ แต่สามารถเพิ่มโอกาสในการดูแลสุขภาพได้

Q : ผู้ป่วยโรคไต สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้หรือไม่
A : ผู้ป่วยโรคไต ถ้าได้รับประโปรตีนในปริมาณสูง จะมีสารจากการสลายโปรตีนคั่งอยู่ในเลือด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ ผู้ป่วยจึงต้องลดปริมาณการรับประทานโปรตีนลงเป็น 0.6 – 0.8 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
ทั้งนี้ผู้ป่วยยังจำเป็นต้องได้รับโปรตีนคุณภาพสูง และสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่ จึงสามารถแนะนำได้ในบางราย ดังนี้
ผู้ป่วยโรคไตระยะ 1-2 สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ทดแทนมื้ออาหารได้ 1-2 ซอง/วัน
ควบคู่กับการรับประทานอาหารตามปกติในมื้ออื่นๆ จะเป็นทางเลือกในการได้รับอาหารที่ย่อยง่าย สารอาหารครบถ้วน และมีคุณภาพสูงเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทั้งนี้ ต้องพิจารณาการได้รับพลังงาน และโปรตีนต่อวันให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วย
ผู้ป่วยโรคไตระยะ 3 ขึ้นไป
ผู้ป่วยจะมีการทำงานของไตลดลง ควรปรึกษานักโภชนาการ และแพทย์ผู้รักษาที่ทราบข้อมูลจำเพาะของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งจะสามารถแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆ ได้เหมาะสมที่สุด
ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน, ฟิตต์ มีล กิฟฟารีน

ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน Fitt Meal by Giffarine

สนใจ คลิ๊ก!!

สามารถนำรหัสสมาชิก 48004219 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : WeLoveGiffarine
Email : mai-mee-jai@hotmail.com
โทร. 090-0491594
Line : @welove.giffarine

> สมัครสมาชิก คลิ๊ก! <