Fitt meal CHALLENGE แข่งขันเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท

fitt meal challenge

Fitt meal CHALLENGE แข่งขันเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท

แข่งขันเปลี่ยนแปลงรูปร่าง Fitt meal CHALLENGE ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท เปิดรับสมัคร 1-9 มิถุนายน 2566

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน (แต่ละรุ่น)

>> ชาย
รางวัลที่ 1 : 100,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 : 50,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 : 30,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 4 : 10,000 บาท 5 รางวัล

>> หญิง
รางวัลที่ 1 : 100,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 : 50,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 : 30,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 4 : 10,000 บาท 5 รางวัล

แบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 : ค่า BMI 23 – 24.9
รุ่นที่ 2 : ค่า BMI 25 -29.9
รุ่นที่ 3 : ค่า BMI 30 ขึ้นไป

*ค่า BMI < 23 ไม่อนุญาต ให้เข้าร่วมกิจกรรม

การนำยอด “ฟิตต์ มีล” ที่เคยซื้อมาคำนวณรวมในชุดสมัครแข่งขัน

สำหรับท่านที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ฟิตต์ มีล” ไปแล้วก่อนการเปิดรับสมัคร
แข่งขัน บริษัทฯ อนุโลมให้ท่านนำยอดซื้อผลิตภัณฑ์ “ฟิตต์ มีล” ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่
22 – 31 พ.ค. 2566 มาใช้หักลบได้ตามจริง แต่หักลบได้สูงสุดไม่เกิน 3 กล่องเท่านั้น

ผู้สมัครแข่งขันที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์นี้ ท่านต้องนำหลักฐานใบเสร็จ “ฟิตต์ มีล”
ที่เคยซื้อในรหัสสมาชิกของตนเอง ระหว่างวันที่ 22 – 31 พ.ค. 2566 (ซื้อก่อนวันเปิด
รับสมัครแข่งขัน) มาแสดงที่ สนง.ธุรกิจ ในขั้นตอนที่จะทำการสั่งซื้อชุดสมัครแข่งขัน
โดยสาขาที่ออกใบเสร็จ “ฟิตต์ มีล” ที่เคยซื้อ กับสาขาที่ท่านจะซื้อชุดสมัครแข่งขัน
ต้องเป็นสาขาเดียวกันท่านั้น ไม่สามารถคำนวณหักลบยอดข้ามสาขาได้

ตัวอย่างการใช้สิทธิ์หักลบ

คุณ A ไม่เคยซื้อ “ฟิตต์ มีล” มาก่อน หรือ ไม่ต้องการใช้สิทธิ์หักลบ
ซื้อชุดสมัครแข่งขัน >> ฟิตต์ มีล 5 กล่อง + วีแกน 2 กล่อง + โคซานอล 4 กระปุก

คุณ B เคยซื้อ “ฟิตต์ มีล” 2 กล่อง (ใช้สิทธิ์หักลบได้ตามจริง)
ซื้อชุดสมัครแข่งขัน >> ฟิตต์ มีล 3 กล่อง + วีแกน 2 กล่อง + โคซานอล 4 กระปุก

คุณ C เคยซื้อ “ฟิตต์ มีล” 5 กล่อง (ใช้สิทธิ์หักลบได้สูงสุด 3 กล่องเท่านั้น)
ซื้อชุดสมัครแข่งขัน >> ฟิตต์ มีล 2 กล่อง + วีแกน 2 กล่อง + โคซานอล 4 กระปุก

วิธีชั่งน้ำหนัก fitt meal challenge

Fitt meal CHALLENGE เปิดรับสมัคร : 1-9 มิถุนายน 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร
ㆍนักธุรกิจกิฟ ฟารีนอายุ 20 – 60 ปี (ต้องมีปีเกิดระหว่างพ.ศ. 2506-2546)
ㆍมีการสั่งซื้อชุดผลิตภัณฑ์สำหรับการแข่งขัน 2 Set ต่อผู้สมัคร 1 ท่าน

รอบที่ 1 สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 1 Set ในบิลเดียว ณ วันสมัคร
1 – 9 มิถุนายน 2566 (รับฟรีแก้ว Easy Shake 1 ใบ)

รอบที่ 2 สั่งซื้อผลิตภัณฑ์อีก 1 Set ในบิลเดียว ภายใน 7 สิงหาคม 2566

  • ผู้สมัครแข่งขันต้องซื้อชุดผลิตภัณฑ์นี้ ในรหัสสมาชิกของตนเองเท่านั้น
  • ผลิตภัณฑ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริโภคสำหรับการแข่งขัน ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้ หากมีการเปลี่ยนคืนสินค้าถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน
คำนวนเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่ลดลง

เกณฑ์การตัดสินรางวัล Fitt meal CHALLENGE

  1. ผู้ชนะคือคนที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักลดมากที่สุด
  2. เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน จะต้องมีค่า BMI ไม่ต่ำกว่า 18.5
  3. มีการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกายสอดคล้องกับน้ำหนักที่ลดลง(น้ำหนักลดลง และมีเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลง)
  4. หากผู้เข้าแข่งขันมีเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่ลดลงเท่ากัน บริษัทฯ จะพิจารณาจากมวลไขมันที่ลดลง โดยผู้ที่มีมวลไขมันที่ลดลงมากกว่าจะเป็นผู้ชนะ
  5. ต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันครบถ้วน
  6. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กระเป๋า Fiit meal
ถ่าย Fashion Set
ฟิตต์มีล ลิเดีย

สามารถนำรหัสสมาชิก 48004219 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : WeLoveGiffarine
Email : mai-mee-jai@hotmail.com
โทร. 090-0491594
Line : @welove.giffarine

สมัครสมาชิก คลิ๊ก!