การลดน้ำหนักด้วยสารสกัดถั่วขาว และถั่วเหลือง

การลดน้ำหนักด้วยสารสกัดถั่วขาว

การลดน้ำหนักด้วยสารสกัดถั่วขาว และถั่วเหลือง

          การลดน้ำหนักด้วยสารสกัดถั่วขาว และถั่วเหลือง การลดน้ำหนักในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วนมีได้หลายวิธี วิธีที่มาตรฐานและถือว่าดีและปลอดภัยที่สุดในวงการแพทย์คือ การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย ในสองวิธีนี้การคุมอาหารได้ผลดีกว่า แต่การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านกว่า
การออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดในผู้ที่มีน้ำหนักเกินคือ การเดิน การวิ่ง การว่ายน้ำ การชี่จักรยาน แต่ละอย่างก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป เช่น ต้องมีสถานที่ มีอุปกรณ์มีสุขภาพที่ดีพอสมควร เช่น การจะเดินจะวิ่งได้ก็ต้องไม่เป็นโรคข้อ คือ หัวเข่าต้องแข็งแรงและไม่เป็นโรคหัวใจ เป็นต้น

         การลดน้ำหนักด้วยการคุมอาหารเป็นวิธีที่ได้ผลกว่า เพราะถ้าออกกำลังกายแล้วมากินน้ำหวาน น้ำอัดลม หรือน้ำชาเขียวที่ใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานทั่ว ๆ ไป จะไม่ได้ผลเลย การจะลดน้ำหนักด้วยการคุมอาหารมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้บ้าง ดังต่อไปนี้

          ที่ง่ายที่สุดคือแบ่งอาหารเป็นสองอย่างคือ แบบที่ให้พลังงานจะทำให้อ้วนได้ และแบบที่ไม่ให้พลังงานจะไม่ทำให้อ้วน อาหารที่จะทำให้อ้วนคืออาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ แป้ง น้ำตาล และไขมัน อาหารที่อ้วนน้อยคือ เนื้อสัตว์ (เนื้อสัตว์มีโปรตีน ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้ แต่ถ้าราออกกำลังกายก็จะเปลี่ยนไปเป็นกล้ามเนื้อได้) อาหารที่รับประทานแล้วไม่อ้วน คือ ผัก น้ำ ส่วนวิตามินและแร่ธาตุก็ไม่ทำให้อ้วนเลย

          อาหารที่ให้พลังงานแม้จะทำให้อ้วนได้แต่ก็จำเป็น การจะอ้วนนั้นจะต้องได้พลังงานจากอาหารเกินความต้องการของเราในชีวิตประจำ วัน ถ้าได้น้อยกว่าความต้องการเราจะผอมลง ๆ ทุกวัน ถ้าได้พอดีจะน้ำหนักเท่าเดิม ถ้าได้มากเกินต้องการจะอ้วนขึ้น ๆ ดังนั้นจะเห็นว่า ผู้ใช้แรงงาน เช่น ก่อสร้าง แม้จะกินข้าวมื้อละสองจานพูนก็ไม่อ้วนเลยเพราะใช้พลังงานมากนั่นเอง

          พลังงานที่เข้าสู่ร่างกายได้จากสารอาหาร 3 หมู่ คือ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต (แป้งและน้ำตาล) และโปรตีน โดยไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี ส่วนโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี (สำหรับวิตามิน เกลือแร่ และน้ำไม่ให้พลังงาน) ฉะนั้นเราควรจะได้พลังงานจากอาหารแต่ละวันเท่าใด โดยประมาณขึ้นกับอายุ ความสูง น้ำหนัก และเพศ โดยประมาณในผู้ใหญ่ สุภาพสตรีต้องการพลังงานประมาณวันละ 1,800-2,000 กิโลแคลอรี ส่วนสุภาพบุรุษต้องการวันละ 2,200-2,800 กิโลแคลอรี

         การประมาณอย่างคร่าว ๆ สำหรับพลังงานที่ได้จากอาหารทั่ว ๆ ไหมีดังนี้ ข้าว 1 ทัพพีหรือขนมปัง 1 แผ่นให้พลังงานประมาณ 68 กิโลแคลอรี น้ำอัดลม 8 ออนซ์ ประมาณ 105 กิโลแคลอรี นมกล่องประมาณ 140 กิโลแคลอรี ข้าวพร้อมกับ เช่น ข้าวราดแกง ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ให้พลังงานประมาณ 400-600 กิโลแคลอรี ถ้าเรารับประทานอาหารที่ให้พลังงานไม่มากเกินความต้องการก็จะไม่ทำให้อ้วน ขึ้น

         การลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมแนวใหม่ การลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมมีทั้งแนวรับประทานอาหารที่เป็นใยผักที่พองตัว และรับประทานอาหารที่ถ่วงท้องโดยไม่มีพลังงาน เช่น กลูโคแมนแนน นอกจากนี้ก็มีการรับประทานอาหารที่เพิ่มการเผาผลาญพลังงาน เช่น ชาเขียวและน้ำมันดอกคำฝอย ส่วนแนวใหม่คือ รับประทานอาหารเสริมที่มีการลดการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต คือ แป้งและน้ำตาล ลดการดูดซึมแป้งด้วยสารสกัดจากถั่วขาว และลดการดูดซึมน้ำตาลทั่วไป (เช่น ซูโครส) ด้วยสารสกัดจากถั่วเหลือง

 

การลดน้ำหนักด้วยสารสกัดถั่วขาว และถั่วเหลือง

ถั่วขาว,การลดน้ำหนักด้วยสารสกัดถั่วขาว

          ถั่วขาว มีสาระสำคัญคือ ฟาซีโอลามิน (Phaseolamin) สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ แอลฟา-อะไมเลส (Alpha-amylase) ที่ทำหน้าที่ย่อยแป้งให้เล็กลงเป็นน้ำตาลหลายโมเลกุล (Oligosaccharide) หรือน้ำตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide) แป้งจะต้องถูกย้อยเป็นน้ำตาลทั้งสองนี้ก่อน จึงจะผ่านกระบวนการย่อยต่อกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และดูดซึมเข้าผนังลำไส้ได้ เมื่อสารสกัดถั่วขาวไปยับยั้งรบกวนขั้นตอนนี้ก็ทำให้การย่อยแป้งยาวนานออกไป หรือแป้งถูกย่อยน้องลง และแป้งถูกขับออกทางอุจจาระมากขึ้น ดังนั้นร่างกายจะได้พลังงานจากแป้งน้อยลง

ถั่วเหลือง

          สารสกัดจากถั่วเหลือง ช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ แอลฟา-กลูซิเดส (Alphaglucosidase) ที่ทำหน้าที่ย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่ให้เป็นโมเลกุลเดี่ยว เนื่องจากน้ำตาลที่เรารับประทานนั้น ไม่ว่าจะเป็นชนิดที่ถูกย่อยมาจากแป้ง หรือมาจากการรับประทานเข้าไปโดยตรง ส่วนมากจะเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ ได้แก่ น้ำตาลซูโครส (Sucrose เป็นน้ำตาลหลักที่มีอยู่ในน้ำตาลทราย น้ำอ้อย) น้ำตาลมอลโตส (Maltose มักจะมาจากการย่อยแป้งและการหมักเหล้า) และน้ำตาลแลคโตส (Lactose พบในน้ำนม) น้ำตาลเหล่านี้จะดูดซึมไม่ได้ จะต้องเปลี่ยนเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวคือ น้ำตาลกลูโคสหรือฟรุคโตสก่อนจึงจะดูดซึมได้ (Glucose, fructose) การเปลี่ยนนี้ต้องใช้เอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส (Alpha-glucosidase) ซึ่งสารสกัดจากถั่วเหลืองช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Alpha-glucosidase ตัวนี้ จึงทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลนี้ไม่ได้ หรือได้น้อยลงนั่นเอง

 

        โดยสรุปแล้ว สารสกัดจากถั่วขาวมีสาระสำคัญคือ ฟาซีโอลามิน (Phaseolamin) สามารถบล็อกการเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ำตาลได้ ด้วยกลไกการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ แอลฟา-อะไมเลส

น้ำตาลโมเลกุลคู่

ทำให้แป้งที่เรารับประทานเข้าไปไม่ถูกย่อย จึงไม่สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานได้ ตัวแป้งก็จะถูกขับออกจากร่างกายในรูปกากอาหารไปในที่สุด โดยมีงานวิจัยรับรองเรื่องความปลอดภัยสนับสนุน 

 

          ส่วนสารสกัดจากถั่วเหลืองนั้นก็มีรายงานวิจัยว่า มีคุณสมบัติในการบล็อคการเปลี่ยนน้ำตาลโมเลกุลคู่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวได้ ด้วยกลไกการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ แอลฟา-กลูโคซิเดส รวมถึงมีงานวิจัยเรื่องความปลอดภัยในการรับประทานด้วย 

น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว

          ด้วยกลไกของการ Block การทำงานของเอนไซม์ของสารสกัดทั้ง 2 ส่งผลให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตน้อยลง ทำให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้น

          หลักการนี้สอดคล้องกับหลักการ โลว์ คาร์บ (Low Carb) ของ ดร.โรเบิร์ต ซี แอตกินส์ ซึ่งระบุไว้ว่า สาเหตุของการเกิดโรคอ้วนของชาวตะวันตก ก็คือการรับประทานคาร์โบไฮเดรต ไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือน้ำตาลมากเกินไป และส่วนที่เกินไปนี้ ร่างกายก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมไว้  

        แต่ในชีวิตประจำวันของคนไทยซึ่งรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักนั้น หากเราจะลดการรับประทานคาร์โบไฮเดรตลง ก็ต้องลดการรับประทานข้าว ซึ่งปฏิบัติจริงได้ยาก ดังนั้น การควบคุมน้ำหนักด้วยการรับประทานอาหารเสริมที่สามารถ Block คาร์โบไฮเดรตนั้น จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้น

 

>>บล็อค โฟร์ สลิม สารสกัดจากถั่วขาว คลิ๊ก<<

 

 

สามารถนำรหัสสมาชิก 48004219 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : WeLoveGiffarine
Email : mai-mee-jai@hotmail.com
โทร. 090-0491594
Line : @welove.giffarine

รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศ 

 

เอกสารอ้างอิง:

1. Purification and properties of phaseolamin, an inhibitor of alpha-amylase, from the kidney bean, Phaseolus vulgaris.Marshall JJ, Lauda CM. J Biol Chem. 1975 Oct 25:250(20):8030-7
2. In vivo effectiveness of a starch absorption blocker in a double-blind placebo-controlled study with normal subjects. Joe A. Vinson, PhD, Donna M. Shuta, BS and Hassan AI Kharrat, MS.Department of Chemistry, University of Scranton, Scranton, PA 18510. September 2001
3. In vivo effectiveness of a starch absorption blocker in a double-blind placebo-controlled study with normal college-age subjects. Joe A.Vinson, PhD and Donna M. Shuta, Bs. Department of Chemistry, University of Scranton, Scranton, PA 18510, November 2001.
4. Acute toxicity study of Phase 2 Starch Neutralizer .Pharmachem Laboratories, Inc, Kearny, NJ. January 2, 2002
5. Chronic Toxicity Studies Of Phase 2? , Radha K Maheshwari, R.C.Srimal and Ramadasan Kuttan, Amala Cancer Research Centre, Thrissur, Kerala State, India. January 2, 2002
6. Use of Phase 2 Starch Neutralizer-brand bean extract for weight loss: a randomized controlled trial. Jay Udani, Mary Hardy, Damian C. Madsen. January 1, 2003
7. Fermented soybean-derived water-soluble Touchi extract inhibits alpha-glucosidase and is antiglycemic in rats and humans after single oral treatments. Fujita H, Yamagami T, Ohshima K. J Nutr. 2001 Apr;131(4) :1211-3
8. Efficacy and safety of Touchi extract, an alpha-glucosidase inhibitor derived from fermented soybeans, in non-insulin-dependent diabetic mellitus. Hiroyuki F, Tomohide Y, Kazunori O. J Nutr Biochem. 2001 Jun;12(6):351-356
9. Long-term ingestion of a fermented soybean-derived Touchi-extract with alpha- glucosidase inhibitory activity is safe and effective in humans with borderline and mild type-2 diabetes. Fujita H, Yamagami T, Ohshima K. J Nutr. 2001 Aug;131(8):2105-8
10, Fermented soybean-derived Touchi-extract with anti-diabetic effect via alpha-glucosidase inhibitory action in a Iong-term administration study with KKAy mice, Fujita H, Yamagami T. Life Sci. 2001 Nov 30:70(2):219-27.
11. Atkins Nutritional Approach from Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Atkins_Diet