ประโยชน์ของใบบัวบก วิตามินซี และวิตามินอี

ประโยชน์ของใบบัวบก วิตามินซี และวิตามินอี              ประโยชน์ของใบบัวบก ใบบัวบก เป็นสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์มากมาย มีชื่อทางพฤษศาสตร์ว่า Centella asiatica