ประโยชน์ของโสม (Ginseng)

ประโยชน์ของโสม             ประโยชน์ของ โสม “โสม” ถือเป็นราชาแห่งสมุนไพรและถูกนำมาใช้เป็นเวลานานกว่า 2,000 ปีแล้ว โดยโสมที่ทาง อย.

โสม 3 สายพันธุ์ ความเหมือนที่แตกต่าง

ความเหมือนที่แตกต่าง ของโสม 3 สายพันธุ์             โสม 3 สายพันธุ์ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า โสมนั้นถือเป็นราชาแห่งสมุนไพรที่ถูกนำมาใช้นานกว่า