สรรพคุณของแปะก๊วย เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแปะก๊วย

สรรพคุณของแปะก๊วย เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแปะก๊วย             สรรพคุณของแปะก๊วย “แปะก๊วย” เป็นไม้ยืนต้น มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า จิงโก้ บิโลบา (Ginkgo