เรื่องน่ารู้ของมะรุม ประโยชน์ของมะรุม

เรื่องน่ารู้ของมะรุม ประโยชน์ของมะรุม            เรื่องน่ารู้ของมะรุม “มะรุม” เป็นพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารอยู่ในหลายประเทศ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Moringa oleifera Lamk มะรุมมีชื่อเรียกต่างๆ

เบาหวาน กินอาหารเสริมอะไรดี อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

  เบาหวาน กินอาหารเสริมอะไรดี             เบาหวาน กินอาหารเสริมอะไรดี อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน สรุปที่ดี สั้นๆก่อน คือ