ความดันต่ำ กินอะไรดี รักษาอย่างไรดี

ความดันต่ำ กินอะไรดี รักษาอย่างไรดี           ความดันต่ำ กินอะไรดี ความดันโลหิตต่ำ หมายถึง ภาวะที่มีความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 mmHg