ปุ๋ยกิฟฟารีน 30-10-10 โกรแม็กซ์ ปุ๋ยเกล็ด สูตรไนโตรเจนสูง เร่งต้น ใบ เถา แตกยอด

  ปุ๋ยเกล็ด โกรแม็กซ์ ปุ๋ยกิฟฟารีน 30-10-10 สูตรไนโตรเจนสูง เร่งต้น ใบ เถา แตกยอด          

โมเด็ม กิฟฟารีน Giffarine Modem โมเด็ม โมลิปดินั่ม ธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการ

โมเด็ม โมลิปดินั่ม Giffarine Modem โมเด็ม กิฟฟารีน ธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการ โมเด็ม กิฟฟารีน โมเด็ม คือ โมลิปดินั่ม 4% เป็นธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการน้อย เพื่อนำไปใช้ในขบวนการทางเคมีเกี่ยวกับการเปลี่ยน

ทำไมต้องเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์เกษตรกิฟฟารีน

ทำไมต้องเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์เกษตรกิฟฟารีน