คุณประโยชน์ของถั่งเช่า

คุณประโยชน์ของถั่งเช่า คุณประโยชน์ของถั่งเช่า (chong cao) หรือ ตังถั่งเช่า หรือ ตังถั่งแห่เช่า (dong chong xia cao)      

วิธีเลือกถั่งเช่า เลือกถั่งเช่าอย่างไร ให้ปลอดภัย

วิธีเลือกถั่งเช่า เลือกถั่งเช่าอย่างไร ให้ปลอดภัย             วิธีเลือกถั่งเช่า ถั่งเช่าที่ดีต้องมาจากแหล่งและผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ ซึ่งกิฟฟารีนเลือกใช้ ถั่งเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps