Big Surprise ซื้อสินค้าครบ 2000 พีวี/ใบเสร็จ เลือกรับของแถมฟรี

Big Surprise!! ซื้อสินค้าครบ 2000 พีวี/ใบเสร็จ เลือกรับของแถมฟรี

 

เลือกรับฟรี ! ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม

1. แผ่นมาสก์หน้า “สเตย์-ซี 50 พลัส” (3 ชิ้น) 
มูลค่า 480 บาท

หรือ

2. ยาสีฟัน ไบโอ เฮอร์เบิล พรีเมี่ยม ไวท์เทนนิ่ง (1 ชิ้น) 
มูลค่า 320 บาท

เพียงช้อปครบทุกๆ 2,000 พีวี / ใบเสร็จ
*ตามเงื่อนไข

ตั้งแต่ 20-31 สิงหาคม 2561 นี้

รายละเอียด :
=========
1.ใบเสร็จที่เกิดจากการเปลี่ยนสินค้า – งดรับของสมนาคุณ (เว้นแต่มียอดชำระเพิ่มครบตามเงื่อนไข)

2.สินค้าที่มีพีวีต่อชิ้น ตั้งแต่ 2,000 พีวี ขึ้นไป รับของแถมสูงสุด 1 ชิ้น ต่อ สินค้า 1 ชิ้น (หรือสูงสุด 3 ชิ้น เมื่อเลือกรับ แผ่นมาสก์หน้า “สเตย์-ซี 50 พลัส”)

3.สินค้ากลุ่ม “โคคิน” ที่มีพีวีต่อชิ้น ตั้งแต่ 2,000 พีวีขึ้นไป เข้าร่วมโปรโมชั่นเฉพาะรหัสต่อไปนี้ ; 39201 / 39202 / 39224 / 39226 / 39228 / 39230

4.สินค้ากลุ่มเครื่องกรองน้ำ/ไส้กรอง/อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีพีวีต่อชิ้น ตั้งแต่ 2,000 พีวีขึ้นไปงดร่วมรายการ (ไม่ได้รับของแถม)

5.ช่องทางสั่งซื้อ www.giffarine.com
งดร่วมโปรโมชั่น