เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคลอโรฟิลล์ โอลิโกฟรุคโตส วิตามินซี และสารสกัดจากแอปเปิ้ล

คลอโรฟิลล์ และสารสกัดจากแอปเปิ้ล

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคลอโรฟิลล์ โอลิโกฟรุคโตส วิตามินซี และสารสกัดจากแอปเปิ้ล

 

          เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคลอโรฟิลล์ โอลิโกฟรุคโตส วิตามินซี และสารสกัดจากแอปเปิ้ล สรุปคุณสมบัติของคลอโรฟิลล์ – มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) – มีฤทธิ์ในการต้านสารพิษในการก่อมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งตับ และมะเร็งเต้านม – ช่วยในการขับสารพิษในเลือด – มีฤทธิ์ลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

     คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) เป็นสารสีเขียวที่พบในพืชชั้นสูงและสาหร่ายสีเขียว (Chlorella) คลอโรฟิลล์มีโครงสร้างของโมเลกุลจะคล้ายกับฮีม (Heme) ซึ่งเป็นสารที่ร่างกายนำไปใช้ในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ต่างกันที่สูตรโมเลกุลของธาตุที่อยู่ตรงกลาง คือ คลอโรฟิลล์เป็นธาตุแมกนีเซียม (Mg) ขณะที่ฮีมเป็นธาตุเหล็ก (Fe) (อ้างอิงที่ 1)

          อย่างที่ทราบกันว่าคลอโรฟิลล์มีในผักใบเขียว นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบมานานแล้วว่า การับประทานผักสามารถลดอุบัติการณ์ของมะเร็งจำนวนมาก ซึ่งส่วนมากพบว่ากลไกต้านมะเร็งนี้เกิดจากการต้านอนุมูลอิสระ เมื่อแยกสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ออกมาวิจัยก็พบว่าสามารถยับยั้งการก่อ มะเร็งได้จริง แต่มีผู้สงสัยว่าถ้าเราสกัดแยกแต่คลอโรฟิลล์ออกมา จะยังมีส่วนช่วยในการลดมะเร็งหรือไม่สารสกัดคลอโรฟิลล์ที่สามารถสกัดแยกออก มานั้นในรูปของที่รับประทานเป็นอาหาร (Food grade) มีความปลอดภัย และรับประทานกันเป็นอาหารสุขภาพทั่วโลก เป็นชนิดที่ละลายในน้ำได้คือเป็นองค์ประกอบของธาตุโซเดียมและคอปเปอร์ (ซึ่งทั้งสองธาตุนี้ก็เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ในร่างกายของเรา) กับอนุพันธ์ของคลอโรฟิลล์ที่มีชื่อว่า คลอโรฟิลิน (Chlorophyllin) เมื่อทำการวิจัยก็พบว่า คลอโรฟิลินมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเช่นกัน (อ้างอิงที่ 2)

คลอโรฟิลล์, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคลอโรฟิลล์

          งานวิจัยจำนวนมากพบว่า คลอโรฟิลินสามารถต้านพิษหรือยับยั้งการทำงานของสารพิษในการก่อมะเร็งได้หลาย ชนิด เช่น สามารถต้านพิษ หรือยังยั้งการทำงานของสารพิษในการก่อมะเร็งผิวหนังของหนูทดลองได้ (อ้างอิงที่ 3) และที่สำคัญคือสามารถต้านพิษอะฟลาทอกซิน ในการก่อมะเร็งตับของคนได้ โดยมีงานวิจัยในอาสาสมัคร 180 คน รูปแบบของงานวิจัยถือเป็นการทดลองที่ออกแบบมาอย่างดีที่สุดในวงการแพทย์ คือ แบบมีกลุ่มควบคุม (Randomized, double – blind, placebo-controlled) อาสาสมัครได้รับประทานคลอโรฟิลิน 100 มก. วันละสามเวลา เป็นเวลาสี่เดือน และวัดสารพิษเมตาโลไลท์ของอะฟลาทอกซินในปัสสาวะ (Aflatoxin-N (7) – guanine adducts) ถ้าพบสารพิษปริมาณสูงจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ สารนี้พบได้ในอาสาสมัครถึง 105 คน การทดลองพบว่า คลอโรฟิลินสามรถลดสารพิษชนิดได้ถึง 55% ผู้วิจัยได้ตีพิมพ์ผลงานนี้ ในวารสารทางการแพทย์หลายเล่ม (อ้างอิงที่ 4-5) นอกจากนี้สารคลอโรฟิลินยังมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและทำลายเซลล์มะเร็งเต้า นมของคนได้โดยตรงอีกด้วย (Antiproliferative effect, apoptosis to human breast cancer MCF-7 cells) (อ้างอิงที่ 6)

 

          นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยสนับสนุนที่ทำในคนที่ประสบเหตุได้รับสารพิษ Polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) และ Polychlorinatedibenzo-p-dioxins (PCCDS) จากเหตุการณ์เกิดอาการเป็นพิษของน้ำมันรำข้าวที่เมือง Yusho ประเทศญี่ปุ่น พบว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นอาหารที่มีใยอาหารและสารคลอโรฟิลล์ มีระดับสารพิษในเลือดลดลง มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพนี้ (อ้างอิงที่ 7) รวมถึงงานวิจัยในผู้สูงอายุที่กลั้นปัสสาวะไม่ได้ พบว่า กลุ่มที่รับประทานคลอโรฟิลล์นั้น มีค่าเฉลี่ยความรุนแรงของกลิ่นปัสสาวะลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับคลอโร ฟิลล์ (อ้างอิงที่ 8)

 

สรุปคุณสมบัติของโอลิโกฟรุคโตส (อ้างอิงที่ 9-12)

– เป็น Probiotics ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

– ช่วยควบคุม/กำจัดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในร่างกาย

– ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น มีกลไกช่วยป้องกันมะเร็งในลำไส้ใหญ่

– ช่วยลดสารพิษหลายชนิดที่อาจสะสมตามผนังลำไส้

– ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน

– ป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย

– ช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมของร่างกาย

 

สรุปคุณสมบัติของวิตามินซี  และสารสกัดจากแอปเปิ้ล

– แอปเปิ้ล มีสารประเภท Polyphenol (โพลีฟีนอล) เป็น Phytonutrient ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็น Antioxidant (อ้างอิงที่ 13)

– วิตามินซี เป็น Antioxidant (อ้างอิงที่ 14)

 

“คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll)” เป็นสารสีเขียวที่พบในพืชชั้นสูง และสาหร่ายสีเขียว (Chlorella) คลอโรฟิลล์ มีโครงสร้างของโมเลกุลจะคล้ายกับฮีม (heme) ซึ่งเป็นสารที่ร่างกายนำไปใช้ในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง

คลอโรฟิลล์ซีโอ กิฟฟารีน

 

สรุปคุณสมบัติของ คลอโรฟิลล์
-มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)
-มีฤทธิ์ในการต้านสารพิษในการก่อมะเร็งต่าง ๆ เช่น มะเร็งตับ และมะเร็งเต้านม
-ช่วยในการขับสารพิษ ในเลือด
-มีฤทธิ์ลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

สรุปคุณสมบัติของ โอลิโกฟรุคโตส
-เป็น Probiotics ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
-ช่วยควบคุม/กำจัดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในร่างกาย
-ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น มีกลไกช่วยป้องกันมะเร็งในลำไส้ใหญ่
-ช่วยลดสารพิษหลายชนิดที่อาจสะสมตามผนังลำไส้
-ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
-ป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย
-ช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมของร่างกาย

สารสกัดจากแอปเปิ้ล

สรุปคุณสมบัติของ วิตามินซีและสารสกัดจากแอปเปิ้ล
-แอปเปิ้ล มีสารประเภท Polyphenol (โพลีฟีนอล) เป็น Phytonutrient เป็นสารธรรมชาติจากผักและผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
-วิตามินซี เป็น Antioxidant ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ สร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน

 

>>สนใจ คลอโรฟิลล์  ผสมวิตามินซี โอลิโกฟรุคโตส

และสารสกัดจากแอปเปิ้ล คลิ๊ก<<

 

สามารถนำรหัสสมาชิก 48004219 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : WeLoveGiffarine
Email : mai-mee-jai@hotmail.com
โทร. 090-0491594
Line : @welove.giffarine

รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศ 

เอกสารอ้างอิง

1. จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 2550 เรื่อง คลอโรฟิลล์มีประโยชน์จริงหรือ

2. Kamat JP, Boloor KK, Devasagayam TP. Chlorophyllin as an effective antioxidant against membrane damage in vitro and ex vivo. Blochim Blophys Acta. 2000 Sep 27;1487(2-3):113-27

3. Inhibitory effects of chlorophyllin on 7,12-dimethylbenz(a)anthracene-induced bacterial mutagenesis and mouse skin carcinogenesis, Cancer Lett. 1999 Oct 18; 145(1-2):57-64.

4. Chlorophyllin intervention reduces aflatoxin-DNA adducts in individuals at high risk for liver cancer. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001 Dec 4;98(25):14601-6. Epub 2001 Nov 27.

5. Chemoprevention with chlorophyllin in individuals exposed to dietary aflatoxin. Mutat Res. 2003 Feb-Mar;523-524:209-16.

6. Antlproliferative effect of chlorophyllin derived from a traditional Chinese medicine Bombyx mori excreta on human breast cancer MCF-7 cells. Int J Oncol. 2003 Sep;23(3):729-35.

7. Promotive excretion of causative agents of Yusho by one year intake of FBRA in Japanese people. Nagayama J, Takasuga T, Tsuji H, twasaki T, Fukuoka lgaku Zasshi. 2005 May;96(5):241-8

8. Nahata MC, Slencsak CA, Kamp J, Effect of chlorophyllin on urinary odor in incontinent geriartric patients. Drug Intell Clin Pharm. 1983; 17:732-734.

9. Functional food concept and its appllcation to prebiotics. Dig Liver Dis. 2002 Sep;34 Suppl 2:S105-10.

10. Inulin, oligofructise and immunomodulation. Br J Nutr. 2005 Apr,93 Suppi 1:S49-55

11. Dietary fibres as *prebiotics*:implications for colorectal cancer. Mol Nutr Food Res. 2005 Jun;49(6):609-19.

12. inulin, oligofructose and bone heaith: experimental approaches and mechanisms. Br J Nutr. 2005 Apr;93 Suppl 1:S99-103.

13. Characteristics and physiological functions of polyphenols from apples. Biofactors. 2004:22(1-4):311-4

14. Vitamin C From Wikipedia, the free encyclopedia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C