เจียวกู่หลาน กิฟฟารีน jiaogulan-250

เจียวกู่หลาน กิฟฟารีน

เจียวกู่หลาน กิฟฟารีน jiaogulan-250 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากเจียวกู่หลาน ชนิดแคปซูล+

เจียวกู่หลาน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Gynostemma pentaphyllum จัดเป็นพืชสมุนไพรชนิดเถา มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พบตั้งแต่จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย เนปาล ศรีลังกา พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเจียวกู่หลาน หรือปัญจขันธ์ หลายๆ ด้าน ซึ่งสรุปมาพอสังเขปได้ดังนี้

การวิจัยในสัตว์ทดลอง (อ้างอิงที่ 2)

 • ลดไขมันในเลือดในหนูขาว
 • ลดน้ำตาลในเลือดในหนูขาว
 • ลดการเกิดเส้นเลือดหัวใจหดตัวในหนูถีบจักร
 • ลดการขาดเลือดเลี้ยงสมองในกระต่าย ปกป้องตับจากสารพิษ acetaminophen ในหนูขาว
 • ลดการอักเสบ ในหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้อุ้งเท้าอักเสบ
 • ฤทธิ์ขยายหลอดลม ในหนูตะเภา
 • ยับยั้งและทำลายมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ มะเร็งกระพุ้งแก้มของหนูแฮมสเตอร์ มะเร็งตับของหนูถีบจักร มะเร็งหลอดอาหารของหนูขาว และ มะเร็งช่องท้องของหนูถีบจักร
 • เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายในหนูที่เป็นมะเร็ง

การวิจัยในคน

1. ฤทธิ์ต้านมะเร็ง

มีงานวิจัยฤทธิ์ต้านมะเร็งของเจียวกู่หลานกับเซลล์มะเร็งของมนุษย์ ที่ได้รับการเพาะเลี้ยงไว้มากมายหลายชนิด ดังนี้

 • มะเร็งตับ สาร Gypenosides ในเจียวกู่หลานสามารถยับยั้งการแบ่งตัวและทำลายเซลล์มะเร็งตับ Hep3B HA22T และ Huh-7 cell lines ของคนได้จริงด้วยกลไกที่ชัดเจน (อ้างอิงที่ 3,4)
 •  มะเร็งปอด สาร Gypenosides สามารถทำลายเซลล์มะเร็งปอด Human lung cancer A-549 ของคนได้จริง ด้วยกลไกรบกวนการทำงานของโปรตีน Caspases-3 and-9 (อ้างอิงที่ 5)
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่ สาร Gypenosides ในเจียวกู่หลาน สามารถทำลายเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ Human colon cancer colo 205 cells ด้วยการรบกวนโปรตีน และเหนี่ยวนำให้เกิดการทำลายของเซลล์ (Apoptosis) ได้จริง (อ้างอิงที่ 6)
 • มะเร็งลิ้น สาร Gypenosides ในเจียวกู่หลาน สามารถทำลายเซลล์มะเร็งลิ้น Human oral cancer SAS cells ของคนได้จริงด้วยกลไกของการ ยับยั้งการแสดงของ DNA repair genes และยังสามารถยับยั้งการลุกลามแพร่กระจายของมะเร็งลิ้นอีกชนิดคือ Human tongue cancer SCC4 ของคนได้จริงด้วยการยับยั้งการแบ่งตัวและทำลายเซลล์มะเร็ง (Apoptosis) ด้วยการรบกวนการทำงานของโปรตีน (อ้างอิงที่ 7-9)
 • อาจจะช่วยทำลายมะเร็งปากมดลูก สาระสำคัญ Gypenosides ในเจียวกู่หลาน อาจจะช่วยทำลายเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยการลดกลไกการควบคุมยีนของมะเร็ง (อ้างอิงที่ 10) ฤทธิ์เพิ่ม

2. ฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานในร่างกาย

3. ลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน

4. มีประโยชน์ในผู้ที่มีไขมันเกาะตับ

เจียวกู่หลาน

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี

ข้อมูลการวิจัยของวิจัยชาวจีนและญี่ปุ่นพบว่า เจียวกู่หลานมีสาระสำคัญอยู่หลายชนิดที่พบมากเรียกกันทั่วไปว่า Gypenosides เป็นสารจำพวก Saponin ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด Gypenosides อีก 11 ชนิด ซึ่งมีสูตรโครงสร้างคล้ายคลึงกับ Ginsenosides ที่พบในโสม

          ซาโปนิน ที่พบในเจียวกู่หลานมีจำนวน 82 ชนิด แต่ซาโปนินที่พบในโสมมีเพียง 28 ชนิด ในจำนวนนี้มี 4 ชนิดที่เหมือนกัน ได้แก่ Gypenosides Rb1, Ginsenosides Rb3, Ginsenoside Rd และ Ginsenoside F3 จะเห็นได้ว่า เจียวกู่หลานกับโสมมีสาระสำคัญที่คล้ายกันอยู่หลายตัว (อ้างอิงที่ 1-2)

การศึกษาความเป็นพิษ

สารสกัดน้ำของเจียวกู่หลานเมื่อนำมาทดสอบความเป็นพิษเรื้อรังในหนูขาว โดยแบ่งหนูขาวออกเป็น 5 กลุ่ม และให้รับประทานสารสกัดของเจียวกู่หลานใน ขนาด 6, 30, 150 และ 750 มก./กก./วัน นาน 6 เดือนและกลุ่มควบคุมได้รับสารสกัดขนาด 10 มล./กก. พบว่าในทุกกลุ่มการทดลองไม่พบพิษหรือผลข้างเคียงใดๆ เมื่อได้รับสารสกัดเจียวกู่หลาน (ค่าชีวเคมีในเลือดปกติ ลักษณะทางพยาธิสภาพอวัยวะภายในปกติ) (อ้างอิงที่ 14)

นอกจากนี้ จากการศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดเจียวกู่หลานที่ศึกษาในอาสาสมัคร 30 ราย โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดเจียวกู่หลานแคปซูล ครั้งละ 1 แคปซูล ประกอบด้วยสาร Gypenoside 40 มก./แคปซูล หลังอาหาร วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) ติดต่อกันนาน 2 เดือน กลุ่มที่ 2 รับประทานสารสกัดเจียวกู่หลานแคปซูลครั้งละ 2 แคปซูล หลังอาหาร วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) นาน 2 เดือน พบว่าจากการศึกษาไม่พบอาการ ผิดปกติใดๆ ในอาสาสมัคร (อ้างอิงที่ 1)

เจียวกู่หลาน กิฟฟารีน

เจียวกู่หลาน กิฟฟารีน Giffarine jiaogulan-250

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากเจียวกู่หลาน ชนิดแคปซูล ตรา กิฟฟาริน

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 แคปซูล :

 • สารสกัดจากเจียวกู่หลาน 62.97 % (250 มก.) (ให้กิปิโนไซด์ 50 มก.)

วิธีรับประทาน : ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น
คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

รหัสสินค้า : 41018
ปริมาณสุทธิ : 60.00 แคปซูล
น้ำหนักรวม : 55 กรัม
ราคาปกติ : 420 บาท

ข้อห้าม :

 • ไม่ควรรับประทานในเด็กและสตรีมีครรภ์
 • ไม่ควรรับประทานในผู้ที่รับประทานยาต้านเกล็ดเลือก ยาละลายลิ่มเลือดยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • ห้ามรับประทานในผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
 • เป็นสมุนไพร จึงห้ามรับประทานในผู้ที่ตับอักเสบมาก (ค่าการทำงานของตับ เอนไซม์ SGOT SGPT มากกว่า 40 IU)

สามารถนำรหัสสมาชิก 48004219 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : WeLoveGiffarine
Email : mai-mee-jai@hotmail.com
โทร. 090-0491594
Line : @welove.giffarine

> สมัครสมาชิก คลิ๊ก! <