ลูทีน ซีแซนทีน และสารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อดวงตา

ลูทีน และซีแซนทีน, สารอาหารดูแลดวงตา, อาหารเสริมดูแลดวงตา

ลูทีน ซีแซนทีน และสารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อดวงตา

          ลูทีน และซีแซนทีน เป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ ที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ จำเป็นต้องได้รับจากอาหาร และเป็นแคโรทีนอยด์ 2 ชนิดเท่านั้นที่พบอยู่ที่จุดรับภาพของลูกตา (Macula) และที่เลนส์ของตา ทั้งคู่ทำหน้าที่ช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลาย โดยการลดอนุมูลอิสระและกรองแสงสีฟ้าที่จะทำลายดวงตา

วิธีบริหารดวงตา

ลูทีน ซีแซนทีน มีงานวิจัยว่า..

 • ช่วยกรองแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ ช่วยปกป้องเซลล์จอประสาทตาจากอนุมูลอิสระและแสงสีฟ้า
 • ลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคต้อกระจก และโรคจอประสาทตาเสื่อมได้

 

แอสตาแซนธิน มีงานวิจัยว่า..

 • ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
 • ช่วยทำให้มองภาพได้ชัดขึ้น ด้วยกลไกการปรับโฟกัสของเลนส์ตา
 • ช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ
 • ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังดวงตา ทำให้ดวงตามีสุขภาพที่ดีขึ้น

 

สารสกัดจากบิลเบอร์รี่ มีงานวิจัยว่า..

 • ช่วยชะลอการขุ่นมัวของเลนส์ตา
 • ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงดวงตา
 • ช่วยเพิ่มการปรับตัวในการมองเห็นในที่มืด

 

เทียบเท่าการทาน

 • แครอท 5 กิโลกรัม
 • ฟักทอง 1 กิโลกรัม
 • บล็อคโคลี่ 1 กิโลกรัม

 

ลูทีน (Lutein) ซีแซนทีน (Zeaxanthin)

• ลูทีน และซีแซนทีน เป็นสารประกอบที่จัดอยู่ในกลุ่มของแคโรทีนอยด์
• ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างสารประกอบทั้งสองนี้ได้ จำเป็นต้องได้รับจากอาหาร
• เป็นแคโรทีนอยด์ 2 ชนิดเท่านั้นที่พบอยู่ที่จุดรับภาพของลูกตา (Macula) และที่เลนส์ของตา
• ทั้งคู่ทำหน้าที่ช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายโดยการลดอนุมูลอิสระและกรองแสงสีฟ้าที่ จะทำลายดวงตา

 

ลูทีน ซีแซนทีน

 

ลูทีน ซีแซนทีน

ลูทีน (Lutein) และซีแซนทีน (Zeaxanthin)

• มีประโยชน์ในโรคที่เกี่ยวกับดวงตาที่สำคัญคือ โรคต้อกระจก (Age-related cataract, ARC) และโรคจอประสาทตาเสื่อม (Age-related macular degeneration, AMD) และยังอาจช่วยเพิ่มเรื่องการมองภาพให้เห็นชัดขึ้น

• การศึกษาจากสถาบันดวงตาแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา โดยทำการศึกษา Age-Related Eye Disease Study 2 หรือเรียกโดยย่อว่า AREDS2 โดยใช้ลูทีนที่ 10 มิลลิกรัม และ ซีแซนทีนที่ 2 มิลลิกรัมต่อวัน ต่อเนื่องกันยาวนานกว่า 5 ปี ในการศึกษาโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของดวงตา เมื่ออายุมากขึ้น
Lutein and Zeaxanthin—Food Sources, Bioavailability and Dietary Variety in Age-Related Macular Degeneration Protection. Nutrients. 2017 Feb; 9(2): 120 NIH study provides clarity on supplements for protection against blinding eye disease. National Eye Institute. https://wayback.archive-it.org/1170/20190409092714/https://nei.nih.gov/news/pressreleases/050513

• ถ้าปริมาณลูทีนและซีแซนทีนในลูกตาลดน้อยลง จะพบโรคจุดรับภาพเสื่อมมากขึ้น
The Macular Pigment: A Possible Role in Protection from AgeRelated Macular Degeneration. Adv Pharmacol. 1997;38:537-56

 

(Age-Related Macular Degeneration : AMD), โรคจุดรับภาพเสื่อม

ลูทีนและซีแซนทีน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคจุดรับภาพเสื่อม

• ถ้าปริมาณลูทีนและซีแซนทีนในลูกตาเพิ่มขึ้น จะพบโรคจุดรับภาพเสื่อมลดลง
Antioxidant status and neovascular age-related macular degeneration. Eye Disease Case-Control Study Group. Arch Ophthalmol. 1993 Jan;111(1):1049

 

ลูทีน และซีแซนทีน ลดความเสี่ยงของต้อกระจกในชาย 19%
• การวิจัยที่ Harvard School of Public Health, Boston ในกลุ่มผู้ชาย 36,644 คน ที่ได้รับอาหารเสริมและวิตามินต่างๆ พบว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมเป็น ลูทีนและซีแซนทีน จะลดความเสี่ยงของตอ้กระจกถึง 19%
A prospective study of carotenoid intake and risk of cataract extraction in US men. Am J Clin Nutr. 1999 Oct;70(4):517-24

 

ลูทีน และซีแซนทีน ลดความเสี่ยงของต้อกระจกในผู้หญิง 22 %
• ที่ University of Massachusetts ทำวิจัยในกลุ่มผู้หญิง 50,461 คน พบว่า ลูทีน และซีแซนทีน จะลดความเสี่ยงของต้อกระจกถึง 22%
A prospective study of carotenoid and vitamin A intakes and risk of cataract extraction in US women. Am J Clin Nutr. 1999 Oct;70(4):509-16

 

ลดอุบัติการณ์ของต้อกระจก Nuclear Cataracts ได้ถึง50%
• การวจิยัที่ University of Wisconsin Madison Medical School ในคน 1,354 คน พบว่าช่วยลดอุบัติการณ์ของต้อกระจกที่เกิดตรงกลางเลนส์ (Nuclear Cataracts) ได้ถึง 50%
Antioxidant intake and risk of incident age-related nuclear cataracts in the Beaver Dam Eye Study. Am J Epidemiol. 1999 May 1;149(9):801-9

 

แอสตาแซนธิน

แอสตาแซนธิน (Astaxanthin)

• แอสตาแซนธิน เป็นสารแคโรทีนอยด์อีกชนิด หนึ่งทรี่่างกายสร้างขึ้อเองไม่ได้เช่นกัน
• ต้องได้จากการรับประทานเข้าไป ได้จาก สาหร่ายสีแดงสายพันธ์ Haematococcuspluvialis
• มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ มีประโยชน์ต่อดวงตา

 

แอสตาแซนธิน (Astaxanthin)
• ช่วยในเรื่อง ทำให้มองภาพได้ชัดขึ้น ด้วยกลไกช่วยการปรับโฟกัสของเลนส์ตา (Accomodation Function of Eye)
Astaxanthin, cell membrane nutrient with diverse clinical benefits and anti-aging potential. Altern Med Rev. 2011 Dec;16(4):355-64 The Effects of a Dietary Supplement Containing Astaxanthin on the Accommodation Function of the Eye in Middle-aged and Older People. Medical Consultation & New Remedies, 46 (3), March 2009

 

แอสตาแซนธิน ลดความเมื่อยล้าของดวงตา จากการใช้งานคอมพิวเตอร์
Effects of astaxanthin on accommodation, critical flicker fusions, and pattern visual evoked potential in visual display terminal workers. J Trad Med. 2002;19:170-73 The Effect of Astaxanthin on Retinal Capillary Blood Flow in Normal Volunteers. Journal of Clinical Therapeutics and Medicines Vol. 21, No. 5 (May) 2005

 

ลดความเมื่อยล้าของดวงตา จากการใช้งานคอมพิวเตอร์
• แอสตาแซนธิน ช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตา จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยมีงานวิจัยให้ผู้ที่ทำงานกับจอคอมพิวเตอร์เป็น เวลานานจำนวน 26 คน รับประทานแอสตาแซนธินวันละ 5 มก. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าลดอาการตาเมื่อยล้าของดวงตา และช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังดวงตาอีกด้วย ทำให้ดวงตามีสุขภาพที่ดี
Effects of astaxanthin on accommodation, critical flicker fusions, and pattern visual evoked potential in visual display terminal workers. J Trad Med. 2002;19:170-73 The Effect of Astaxanthin on Retinal Capillary Blood Flow in Normal Volunteers. Journal of Clinical Therapeutics and Medicines Vol. 21, No. 5 (May) 2005

สารอาหารสำหรับดวงตา

 

วิตามินเอ และ วิตามินอี

• วิตามินเอ มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็น และมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของเยื่อบุต่างๆ
• วิตามินอี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/146/T_0051.PDF

 

บิลเบอร์รี่

 

สารสกัดจากบิลเบอร์รี่ (Bilberry Extract)

• มีสารสำคัญที่มีประโยชน์คือ แอนโทไซยานิน (Anthocyanin)
• มีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระ
• มีประวัติการใช้มาอย่างยาวนานในด้านการบำรุงดวงตา
Bilberry (Vaccinium myrtillus L.). Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition Bilberry extract supplementation for preventing eye fatigue in video display terminal workers. J Nutr Health Aging. 2015 May;19(5):548-54

 

สารสกัดจากบิลเบอร์รี่ (Bilberry Extract)
• ช่วยให้จอตาเป็นปกติ
• ชะลอการขุ่นมัวของเลนส์ตา
• เพิ่มความแข็งแรงของเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงดวงตา
• ช่วยเพิ่มการปรับตัวในการมองในที่มืด
• ช่วยลดอาการล้าของดวงตา
Bilberry (Vaccinium myrtillus L.). Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition Bilberry extract supplementation for preventing eye fatigue in video display terminal workers. J Nutr Health Aging. 2015 May;19(5):548-54

 

สนใจสินค้าดูแลดวงตา คลิ๊ก!!

 

 

สามารถนำรหัสสมาชิก 48004219 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : WeLoveGiffarine
Email : mai-mee-jai@hotmail.com
โทร. 090-0491594
Line : @welove.giffarine

รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศ