กิฟฟารีนรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2561

กิฟฟารีนรับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2561” การันตีคุณภาพผู้ผลิตดีเด่นด้านอาหาร เครื่องสำอาง และยา

 

          น.ท.นพ.จักรพงศ์ ไพบูลย์ รองประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด พร้อมด้วย พญ.ใจทิพย์ ไพบูลย์ รองประธานกรรมการ และ คุณอรอนงค์ ฉัตรเฉลิมวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายอาหาร บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด 

กิฟฟารีนรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2561

เข้าร่วมรับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2561” ในฐานะผู้ประกอบการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ตามหลักคุณภาพ มาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวม 3 รางวัล ในด้านสถานประกอบการดีเด่นด้านอาหาร  เครื่องสำอางและยา โดยมี ศาสตราจารย์คลีนิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

กิฟฟารีนรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2561

 

กิฟฟารีนรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2561

 

              โดยรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2561” เป็นรางวัลที่มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้โครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพตั้งแต่ปี 2552 เป็นครั้งแรก ซึ่งกิฟฟารีนได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ตั้งแต่ปี 2552 และ 2555- 2561 รวม 7 ปี 12 รางวัลโดยในปีนี้มีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 65 ราย จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

กิฟฟารีนรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2561

กิฟฟารีนรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2561 กิฟฟารีนรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2561 กิฟฟารีนรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2561