น้ำหอมธาตุดิน กิฟฟารีน ไฟฟ์ เอลิเมนท์ส เออ ดิ พาร์ฟูม พิภพ PI-PHOB

    น้ำหอม กิฟฟารีน ไฟฟ์ เอลิเมนท์ส เออ ดิ พาร์ฟูม พิภพ PI-PHOB  (ธาตุดิน) บุคลิกลักษณะนิสัยของคนธาตุดิน เป็นคนรอบคอบ และชอบให้กำลังใจคนรอบข้าง