สารสกัดเมล็ดองุ่น Grape seed extract

Proanthocyanidins คือสารที่ได้จากการสกัดเมล็ด และเปลือกขององุ่น สารนี้เมื่อรวมตัวกันจะอยู่ในรูปที่เรียกว่า Oligomeric proanthocyanidin หรือเรียกย่อๆว่า OPC