ประโยชน์ของโพรไบโอติก

ประโยชน์ของโพรไบโอติก (Probiotics) คือ จุลินทรีย์ชนิดดีที่มีชีวิตและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารและระบบภูมิคุ้มกัน