แคลเซียมเพิ่มความสูง ให้ลูกๆ เติบโตอย่างสมวัย ด้วยแคลเซียม และสารอาหารจำเป็นในการเจริญเติบโตของร่างกาย

ให้ลูกๆ เติบโตอย่างสมวัยด้วย แคลเซียมเพิ่มความสูง และสารอาหารจำเป็นในการเจริญเติบโตของร่างกาย   เด็ก.. เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัว ดังนั้น พวกเขาจึงต้องการสารอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต และพัฒนาร่างกายในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสูง รวมถึงการเรียนรู้และจดจำ วันนี้เรามี