เป็นเก๊าท์ Gout ทานอะไรดี

เป็นเก๊าท์ Gout ทานอะไรดี           เป็นเก๊าท์ Gout ทานอะไรดี โรคเก๊าท์เกิดจาก ร่างกายมีกรดยูริคในเลือดสูงกว่าปกติ และมีการสะสมกรดยูริคเป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายปี จึงทำให้กรดยูริคตกตะกอน