สัญญาณเตือนว่าคุณกำลัง “ขาดโปรตีน”

  เมื่อร่างกาย “ขาดโปรตีน” จะส่งผลเสียอย่างไรบ้าง          ขาดโปรตีน “โปรตีน” เป็นหนึ่งในสารอาหาร 5 หมู่ที่จำเป็นต่อร่างกาย โปรตีนมีความสำคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเป็นหลัก โปรตีน