เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไฟเบอร์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไฟเบอร์             เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไฟเบอร์ เส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้และไม่ละลายน้ำต่างกันอย่างไร ? เส้นใยที่ละลายน้ำ คือ เส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้เมื่อถูกน้ำจะพองตัวเป็นวุ้น เส้นใยชนิดนี้ จะช่วยขัดขวางการดูดซึมน้ำตาลและไขมัน

ประโยชน์ของใยอาหาร (Dietary Fiber) ที่มีต่อสุขภาพ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ประโยชน์ของใยอาหาร (Dietary Fiber) ที่มีต่อสุขภาพ           ประโยชน์ของใยอาหาร โดยทั่วไปเมื่อมีกากอาหาร (อุจจาระ) ตกค้างในลำไส้ แบคทีเรียที่มีอยู่ในลำไส้ยังคงทำการย่อยสลายต่อไป