ไขมันทรานส์ คืออะไร

ไขมันทรานส์ คืออะไร           ไขมันทรานส์ คืออะไร “ไขมันทรานส์ (Trans Fat)” คือ ไขมันที่ได้จากการแปรรูปกรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated