น้ำมันแบบไหนดีต่อสุขภาพ เลือกทานอย่างไร

น้ำมันแบบไหนดีต่อสุขภาพ เลือกทานอย่างไร             น้ำมันแบบไหนดีต่อสุขภาพ เนื่องจากผู้คนในปัจจุบันใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกรับประทานน้ำมัน เพราะหลายคนเชื่อว่าน้ำมันที่ไม่ดีจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ หลายๆ คนจึงมีข้อสงสัยว่า น้ำมันชนิดใดที่ดีต่อสุขภาพ