เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โปรตีน (Protein)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โปรตีน (Protein)          เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โปรตีน  “โปรตีน (Protein)” มาจากคำภาษากรีกว่า Proteios ซึ่งหมายถึงมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง โปรตีนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่พบมากในเซลล์และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตเป็นอันดับ