วิตามินที่ร่างกายต้องการต่อวัน

วิตามินที่ร่างกายต้องการต่อวัน            วิตามินที่ร่างกายต้องการต่อวัน ” วิตามิน “ เป็นสารที่ร่างกายต้องการในปริมาณเพียงเล็กน้อยต่อวัน แต่มีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย ตั้งแต่การหายใจของเซลล์ การสร้างเนื้อเยื่อ การผลิตพลังงานสำหรับดำรงชีวิต