แม็ก เพาวเดอร์ กิฟฟารีน

แม็ก เพาวเดอร์ กิฟฟารีน แมกนีเซียมอีดีทีเอ (Mg.5%) แม็กนีเซียมอีดีทีเอ แม็ก เพาวเดอร์ กิฟฟารีน คืออะไร เป็นธาตุแม็กนีเซียมเดี่ยวในรูปคีเลต EDTA ใช้ในปริมาณน้อย พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว