แป้งผสมรองพื้น กิฟฟารีน แอคทีฟ ยัง Active Young Compact Foundation

แป้งผสมรองพื้น กิฟฟารีน แอคทีฟ ยัง Active Young Compact Foundation             แป้งผสมรองพื้น

แป้งตลับ แอคทีฟ ยัง กิฟฟารีน Active Young Pressed Powder

แป้งตลับ แอคทีฟ ยัง กิฟฟารีน Active Young Pressed Powder             แป้งตลับ

แป้งตลับทาสิว แอคทีฟ ยัง กิฟฟารีน Active Young Acne Pressed Powder

แป้งตลับทาสิว แอคทีฟ ยัง กิฟฟารีน Active Young Acne Pressed Powder