เหงื่อออกง่าย เกิดจากอะไร ทานอะไรดี

เหงื่อออกง่าย เกิดจากอะไร ทานอะไรดี             อาจจะมาจากความเครียด วัยทอง ไทรอยด์เป็นพิษ หรือ ทานของร้อนที่ เพิ่มการเผาผลาญมากไปก็ได้ เช่น