โกตูลา ซีอี กิฟฟารีน Gotola C-E ใบบัวบก กิฟฟารีน สารสกัดจากใบบัวบก ผสมวิตามินซีและวิตามินอี

โกตูลา ซีอี กิฟฟารีน Gotula C-E สารสกัดจากใบบัวบก                 โกตูลา ซีอี