อาหารเสริมวัณโรค เป็นวัณโรคทานอะไรดี ควรดูแลตัวเองอย่างไรดี

อาหารเสริมวัณโรค เป็นวัณโรคทานอะไรดี ควรดูแลตัวเองอย่างไรดี             อาหารเสริมวัณโรค เป็นวัณโรคทานอะไรดี วัณโรคเป็นเชื้อโตช้า ดื้อยาง่าย ตายยาก ติดง่าย