ประโยชน์ของงาดำ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงาดำ

ประโยชน์ของงาดํา เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงาดำ             ประโยชน์ของงาดํา สารสำคัญในงาดำเป็นสารในกลุ่มลิกแนน ซึ่งมีหลายชนิด ได้แก่ เซซามิน(Sesamin) เซซาโมลิน(Sesamolin) และเซซามินิล