อาหารเสริมหลังผ่าตัด หลังผ่าตัด ทานอาหารเสริมอะไรดี

หลังผ่าตัด ทานอาหารเสริมอะไรดี             อาหารเสริมหลังผ่าตัด หลังผ่าตัดระยะแรกควรรอก่อน ยังไม่ให้อาหารเสริม เว้นแต่เมื่อคุณหมอตัดไหมแล้วและให้ทานอาหารได้ตามปกติ คือผ่านไป 7-10 วันหลังผ่า