ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ คือ อะไร

ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ คืออะไร           ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ คือ (Tridocosahexanoina-AOX) เป็น DHA ที่อยู่ในตำแหน่ง Sn-2 มีโครงสร้างเหมือนในน้ำนมแม่