อาหารเสริมสำหรับคนดื่มเหล้า เป็นประจำ

อาหารเสริมสำหรับคนดื่มเหล้า เป็นประจำ              การดื่มสุรา เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิต ทั้งผลเสียในระยะสั้นและระยะสะสม หากดื่มสุราเป็นระยะเวลายาวนาน (ติดเหล้า) จะส่งผลอย่างแน่นอนกับระบบความจำ ระบบประสาท