กิฟฟารีน เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคเแทนท์ สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค Covid-19 ไวรัส แบคทีเรีย

สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค กิฟฟารีน เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคเแทนท์ Giffarine Germ Killer Bio Disinfectant