โมเด็ม กิฟฟารีน Giffarine Modem โมเด็ม โมลิปดินั่ม ธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการ

โมเด็ม โมลิปดินั่ม Giffarine Modem โมเด็ม กิฟฟารีน ธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการ โมเด็ม กิฟฟารีน โมเด็ม คือ โมลิปดินั่ม 4% เป็นธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการน้อย เพื่อนำไปใช้ในขบวนการทางเคมีเกี่ยวกับการเปลี่ยน