การลดน้ำหนักด้วยสารสกัดถั่วขาว และถั่วเหลือง

การลดน้ำหนักด้วยสารสกัดถั่วขาว และถั่วเหลือง           การลดน้ำหนักด้วยสารสกัดถั่วขาว และถั่วเหลือง การลดน้ำหนักในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วนมีได้หลายวิธี วิธีที่มาตรฐานและถือว่าดีและปลอดภัยที่สุดในวงการแพทย์คือ การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย ในสองวิธีนี้การคุมอาหารได้ผลดีกว่า แต่การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านกว่า