วีทกราส กิฟฟารีน Wheat grass เครื่องดื่มใบอ่อนข้าวสาลี ชนิดผง ตรา กิฟฟารีน

วีทกราส กิฟฟารีน Wheat grass ต้นอ่อนข้าวสาลี              วีทกราส กิฟฟารีน ของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติ อุดมไปด้วย

ประโยชน์ของ วีทกราส ต้นอ่อนข้าวสาลี

มีการใช้น้ำวีทกราสในการรักษาโรคต่างๆที่เกี่ยวกับกระเพาะและลำไส้มานานกว่า 30 ปีแล้ว และมีงานวิจัยเชิงทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม ที่ทำเกี่ยวการศึกษากับโรคลำไส้ใหญ่อักเสบ