อินโนเวีย ลิป พาเลท กิฟฟารีน Giffarine Innovia Lip Palatte

อินโนเวีย ลิป พาเลท กิฟฟารีน Giffarine Innovia Lip Palatte           อินโนเวีย ลิป

กลามอรัส ลิป พาเลท กิฟฟารีน Giffarine Glamorous Lip Palette

กลามอรัส ลิป พาเลท กิฟฟารีน Giffarine Glamorous Lip Palette           กลามอรัส ลิป