อยู่บ้านอย่างไร ไม่ให้ร่างกายขาดโปรตีน

อยู่บ้านอย่างไร ไม่ให้ร่างกายขาดโปรตีน           “โปรตีนคือเสาหลักของร่างกาย” หากร่างกายขาดโปรตีน หรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วย อ่อนเพลียได้ง่าย อีกทั้งส่งผลต่อการเสื่อมสลายของกล้ามเนื้อ รวมไปถึงทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่ดี ดังนั้น