ภูมิแพ้ในเด็ก กินอะไรดี ดูแลอย่างไรดี

อาการหอบหืด จาม คันจมูก น้ำมูกไหลมากๆ ผื่นคัน ลมพิษ ผื่นแพ้ พวกนี้เป็นภูมิแพ้ชนิดหนึ่งทั้งสิ้น จาม คันจมูก น้ำมูกไหลมากๆ จนถึงหอบหืด ผื่นคัน ลมพิษ