พฤติกรรมเสี่ยงกระดูกพรุน

พฤติกรรมเสี่ยงกระดูกพรุน             พฤติกรรมเสี่ยงกระดูกพรุน การหลีกปัญหากระดูกพรุน ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทันที นั่นคือ ระมัดระวังพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้