ปุ๋ยกิฟฟารีน 30-10-10 โกรแม็กซ์ ปุ๋ยเกล็ด สูตรไนโตรเจนสูง เร่งต้น ใบ เถา แตกยอด

  ปุ๋ยเกล็ด โกรแม็กซ์ ปุ๋ยกิฟฟารีน 30-10-10 สูตรไนโตรเจนสูง เร่งต้น ใบ เถา แตกยอด