ประโยชน์ของกระชายขาว ในด้านต่างๆ

ประโยชน์ของกระชายขาว ในด้านต่างๆ           ประโยชน์ของกระชายขาว  “กระชายขาว หรือกระชายแกง” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Boesenbergia rotunda [L.] เป็นสานพันธุ์ที่มีการใช้มาอย่างยาวนาน