ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ควรใส่ใจ

ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ควรใส่ใจ           ความดันโลหิตสูง จัดเป็นภาวะหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในทางเสื่อม ต่ออวัยวะสำคัญต่าง ๆ มากมาย เช่น สมอง หัวใจ