Big Surprise กิฟฟารีน 20 – 31 ตุลาคม 2562

Big Surprise กิฟฟารีน 20 – 31 ตุลาคม 2562

          BIG Surprise กิฟฟารีน คุ้มใหญ่ไฟกระพริบ เลือกรับฟรี..!!! ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมจากกิฟฟารีน เพียงช้อปครบทุก 2,000 พีวี/บิล* เฉพาะ 20-31 ตุลาคม 2562 นี้ ที่กิฟฟารีนทุกสาขา

Big surprise giffarine

*เงื่อนไข

1.ใบเสร็จที่เกิดจากการเปลี่ยนสินค้า – งดรับของสมนาคุณ (เว้นแต่มียอดชำระเพิ่มครบตามเงื่อนไข)

2.สินค้าที่มีพีวีต่อชิ้น ตั้งแต่ 2,000 พีวี ขึ้นไป รับของแถมสูงสุด 1 ชิ้น ต่อ สินค้า 1 ชิ้น (หรือสูงสุด 5 ชิ้น เมื่อเลือกรับเม็ดอมมะขามป้อม)

3.สินค้าที่งดร่วมโปรโมชั่น (ไม่นำพีวีมาคำนวณ) ได้แก่ สินค้ากลุ่ม “เครื่องกรองน้ำ” สินค้ากลุ่ม “เครื่องฟอกอากาศ” สินค้ากลุ่ม “โคคิน” **ยกเว้น** โคคินรหัส 39201 / 39202 / 39224 / 39226 / 39228 / 39230 และ เครื่องฟอกอากาศ BAP-1570 รหัส 39070-N1 และ 39070-P1 จะได้รับของแถมตามเงื่อนไขข้อ 2.

4.ช่องทางสั่งซื้อ www.giffarine.com งดร่วมรายการ