Big Surpirse กิฟฟารีน โปรโมชั่นกิฟฟารีน 20 – 31 ตุลาคม 2018

Big Surpirse Giffarine, โปรโมชั่นกิฟาฟรีน 2000, โปร 2000 กิฟฟารีน

Big Surpirse โปรโมชั่นกิฟฟารีน 20 – 31 ตุลาคม 2018

+++ BIG Surprise +++

เลือกรับฟรี ! ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม

1.เครื่องดื่มคอลลาเจน SOP 1 กล่อง มูลค่า 720 บาท

หรือ

2.กรานาดา ชาวเวอร์ เจล 1 ขวด มูลค่า 260 บาท

เพียงช้อปครบทุกๆ 2,000 พีวี / ใบเสร็จ
*ตามเงื่อนไข

ตั้งแต่ 20-31 ตุลาคม 2561 นี้

///////////////////////////

*เงื่อนไข

1.ใบเสร็จที่เกิดจากการเปลี่ยนสินค้า – งดรับของสมนาคุณ (เว้นแต่มียอดชำระเพิ่มครบตามเงื่อนไข)

2.สินค้าที่มีพีวีต่อชิ้น ตั้งแต่ 2,000 พีวี ขึ้นไป รับของแถมสูงสุด 1 ชิ้น ต่อ สินค้า 1 ชิ้น

3.สินค้าที่งดร่วมโปรโมชั่น (ไม่นำพีวีมาคำนวณ) ได้แก่ สินค้าในหมวด “เครื่องกรองน้ำ” ทุกรหัส สินค้ากลุ่ม “เครื่องฟอกอากาศ” ทุกรหัส สินค้ากลุ่ม “โคคิน” ทุกรหัส ยกเว้น โคคินรหัสต่อไปนี้ จะได้รับของแถมตามเงื่อนไขข้อ 2. ได้แก่ รหัส 39201 / 39202 / 39224 / 39226 / 39228 / 39230