ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ คือ อะไร

ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ คืออะไร

          ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ คือ (Tridocosahexanoina-AOX) เป็น DHA ที่อยู่ในตำแหน่ง Sn-2 มีโครงสร้างเหมือนในน้ำนมแม่ ทำให้มีความคงตัว และดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ที่ดวงตาได้ดี (อ้างอิงที่ 1-2)

ตาแห้ง ปัญหาที่ไม่ควรละเลย

 • ตาแห้งจากการใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำ
 • แพ้แสง ตาขาวแห้งและแดง
 • ตาแห้ง จากการทำเลสิก
 • โดนลม คันตาและเคืองตาบ่อยๆ

Aqua Tear, Giffarine Aqua Tear, ตาแห้ง, กิฟฟารีน อควา เทียร์

อาการของโรคตาแห้ง

ส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการมองเห็น
“หากปล่อยไว้นานจนมีอาการที่รุนแรงขึ้น จำทำให้กระจกตาเป็นแผลอักเสบ ติดเชื้อ อาจทำให้สูญเสียดวงตาได้”

คุณสมบัติของ ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์

Tridocosahexanoina-AOX, ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์

1. ช่วยลดอาการตาแห้ง

 • ช่วยให้สุขภาพตาดีขึ้น ในคนที่มีภาวะน้ำตาแห้ง
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำตาให้ดีขึ้น
 • ช่วยลดการระเหยของน้ำตา และช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตา ทำให้ตาชุ่มชื้นขึ้น
 • ช่วยลดอาการน้ำตาไหล จากอาการคันและเคืองตา
 • ช่วยลดการใช้น้ำตาเทียม

ในน้ำตาคนเรามีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

 • สารประเภทไขมัน เป็นส่วนที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด จึงทำให้ลอยอยู่ชั้นบนสุด
 • น้ำ เป็นของเหลวใส อยู่ชั้นกลาง
 • เยื่อเมือก ช่วยปกป้องเนื้อตาขาวและตาดำ จากสิ่งปลอมปนเคลือบอยู่ที่เนื้อลูกตา

 

          ร่างกายของคนเราจะมีต่อม Meibomian ทำหน้าที่ผลิตสารกลุ่มไขมัน เพื่อใช้ปกป้องการระเหยของชั้นฟิล์มที่เคลือบลูกตา ช่วยลดการระเหยของน้ำตา และทำให้ตาชุ่มชื้นตลอดเวลา แต่เมื่ออายุมากขึ้น ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลง, มีการสัมผัสความเย็น, มลภาวะเป็นพิษ หรือ มีอนุมูลอิสระในร่างกายปริมาณสูง ต่อม Meibomian จะเกิดการอักเสบ อุดตันหรือเสื่อม ทำให้ร่างกายผลิตน้ำตาที่ด้อยคุณภาพ มีส่วนประกอบประเภทไขมันที่ไม่ปกติ จึงไม่สามารถป้องกันการระเหยของของเหลวได้ ทำให้น้ำตาระเหยได้ง่าย และไม่สามารถหล่อลื่นระหว่างเนื้อเยื่อดวงตา (ลูกตา) กับเปลือกตาได้ ทำให้ชั้นเยื่อบุตาเกิดการฉีกขาด อักเสบ และระคายเคือง จนเยื่อบุตาขาวสร้างเนื้อนูน หรือพังผืดขึ้น เป็นสาเหตุของโรคตาแห้ง ต้อลม และต้อเนื้อได้

          มีงานวิจัยหลายฉบับแสดงให้เห็นว่า ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ ส่งเสริมให้ต่อม Meibomian ผลิตสารกลุ่มไขมันได้ตามปกติ และทำให้น้ำตามีคุณภาพ ซึ่งช่วยป้องกันและลดอาการตาแห้งหรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ (อ้างอิงที่ 3-9)

 

2. ช่วยทำให้ความดันลูกตาลดลง

          โรคต้อหิน เป็นภาวะที่มีการทำลายหรือสูญเสียเส้นประสาทที่จอประสาทตาก่อนวัยอันควร สาเหตุหลักคือ ความดันในลูกตาสูงจากการมีความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา ทำให้ความดันตาสูงขึ้น ความดันที่สูงจะไปกดจอประสาทตาทำให้เส้นประสาทตาเสียหายและตายในที่สุด แต่ในผู้ป่วยต้อหินบางรายก็มีการทำลายของเส้นประสาทตา โดยที่ความดันตาไม่ได้สูงกว่าคนปกติ ทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ พันธุกรรม อายุ จึงแนะนำให้ไปตรวจตาทุกปีหลังอายุ 40 ปี

          ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ มีงานวิจัยว่าทำให้ไขมันหรือของเหลวละลายได้ดีขึ้น จึงระบายออกได้ง่ายขึ้น อีกทั้งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบ จึงมีส่วนช่วยทำให้ความดันลูกตาลดลง ส่งผลดีในผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดต้อหิน (อ้างอิงที่ 10-12)

ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ คือ

จอตาบวมน้ำ, เบาหวานขึ้นตา

3. ช่วยลดอาการจอตาบวมน้ำจากภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic retinopathy)

          โรคเบาหวาน มักก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาหลายประการ ไม่เพียงแต่ต้อกระจก ยังมีอาการผิวกระจกหลุดลอก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นสาเหตุของการตาบอดได้ คือ ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic retinopathy) เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้เกิดความผิดปกติของเส้นเลือดฝอยในจอตา อาจเกิดจุดเลือดออกในจอตา ทำให้มีน้ำและไขมันรั่วออกมาทำให้จอตาบวมน้ำ หากเส้นเลือดรั่วที่จุดภาพชัด (Macular Edema) จะก่อให้เกิดอาการตามัว บางรายเห็นภาพบิดเบี้ยว ถ้าเส้นเลือดที่ผิวจอประสาทตาแตกจะทำให้เกิดเลือดออกในน้ำวุ้นตา เห็นเงาดำคล้ายหยากไย่ หรือเห็นควันสีแดงลอยไปมา ถ้าโรคมีความรุนแรงอาจเกิดจอประสาทตาหลุดลอก เห็นเหมือนมีม่านบังตา หากเป็นมากจะรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้

          ภาวะเบาหวานขึ้นจอตาพบได้บ่อยในปัจจุบัน และพบมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น แนวทางการป้องกัน คือการควบคุมน้ำตาลในเลือด ตรวจตาเป็นระยะ อย่างน้อยปีละครั้งหรือบ่อยกว่านั้น ตามคำแนะนำของจักษุแพทย์ ปัจจุบันมีงานวิจัยพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ ร่วมกับ ยาควบคุมเบาวหวาน (Ranibizumab) เป็นเวลา 36 เดือน จะช่วยให้อาการจอตาบวมน้ำจากเบาหวานดีขึ้น (อ้างอิงที่ 13-15)

 

4. ช่วยเพิ่มความทนทานและความแข็งแรงในการออกกำลังกาย

          ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ จะช่วยให้ร่างกายรับออกซิเจนได้มากขึ้น และเพิ่มกระบวนการเผาผลาญไขมันไปเป็นพลังงานได้ดีขึ้น จึงช่วยให้ออกกำลังกายได้นานขึ้น ทนทานขึ้น อึกทั้งยังช่วยต้านอนุมูลอิสระ โดยเพิ่ม SOD GPX และ Catalase ทำให้ยับยั้งความเสื่อมเซลล์และลดการเจ็บปวดกล้ามเนื้อในผู้ที่ออกกำลังอย่างหนักได้เป็นอย่างดี (อ้างอิงที่ 16)

 

5. ช่วยพัฒนาความจำ และการเรียนรู้ให้ดีขึ้น

          DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อในเซลล์สมอง ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ ที่มี DHA อยู่ในตำแหน่ง Sn-2 จะเป็นโครงสร้างที่คล้ายกับ DHA ที่พบในน้ำนมแม่ จึงดูดซึมและนำเข้าสู่เซลล์ได้ดี จึงมีส่วนช่วยในการทำงานของเซลล์สมอง พัฒนาความจำและการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งยังช่วยปกป้องเซลล์จากการทำร้ายจากอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ DHA ที่อยู่ในตำแหน่ง Sn-2 มีรายงานว่ามีผลต่อระบบประสาทซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อโรคพาร์กินสันได้ (อ้างอิงที่ 17-18)

 

6. ช่วยยับยั้งไม่ให้ DNA เกิดความเสียหายจากผลของมลภาวะ

          ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ กระตุ้นการสร้างกลูตาไธโอนในร่างกาย จึงมีส่วนช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยศึกษาผลของ DHA ที่อยู่ในตำแหน่ง Sn-2 ในการปกป้องเซลล์จาก Air pollution พบว่าช่วยยับยั้ง DNA damage ได้ (อ้างอิงที่ 19-20)

 

          ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ช่วยลดอาการตาแห้ง ทั้งที่เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น และจากกิจวัตรประจำวัน ยืนยันจากผลงานวิจัย ในอาสาสมัคร

Giffarine Aqua Tear, ตาแห้ง อาหารเสริม, อาหารเสริมลดตาแห้ง

 

 • กลุ่มคนที่ทำงานออฟฟิศ ใช้สายตาเป็นประจำ (ช่วงอายุ 25-44 ปี)
 • กลุ่มคนที่ตาแห้งจากอายุ (ในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป)

 

 

DHA ที่อยู่ในตำแหน่ง Sn-2

 

สนใจสินค้าคลิ๊ก!

 

สามารถนำรหัสสมาชิก 48004219 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : WeLoveGiffarine
Email : mai-mee-jai@hotmail.com
โทร. 090-0491594
Line : @welove.giffarine

รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศ 

 

เอกสารอ้างอิง : Tridocosahexanoina-AOX, ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์